ETAP I

Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów a najbardziej tego, żeby prorokować… Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy (I Kor 14:1-3).

Ten etap jest dla każdego, kto pragnie rozwijać w sobie dar proroczy. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w usługiwaniu w tym darze, czy nawet nigdy w życiu nie prorokowałeś – możesz zapisać się na ten etap. Na spotkaniach będziemy uczyć się podstaw, na przykład jak rozpoznawać boży głos oraz jak przekazywać słowo innym, ale też poruszymy inne tematy, między innymi co znaczy rozeznawać i rozsądzać proroctwa.

Jednak przede wszystkim chcemy na tym etapie przekazać dwie wartości, które uważamy za fundamentalne dla służby proroczej – wszystko wypływa z bliskiej relacji z Bogiem, a słowo przekazywane do człowieka ma być zachętą. Jezus zapytany o największe przykazanie, odpowiedział:

„Będziesz miłował Pan Boga swego cały swym sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem” (Mt 22:37).

Wierzymy zatem, że najważniejsze w życiu jest, by poznawać Go z każdym dniem coraz bardziej i uczyć się Go kochać, a wszystko inne przychodzi po tym. Wierzymy też, że ważne w kwestii służby proroczej jest to, co Jezus powiedział następnie:

„Drugie [przykazanie] podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22:39).

Chcemy uczyć się, że najważniejsze jest, by prorokować do ludzi z miłością i żeby przekazywane słowo było budujące, a nie niszczące.

Na każdym zjeździe będziemy mieli przynajmniej jednego gościa, który posługuje w darze proroczym i będzie się z nami dzielił swoimi doświadczeniami oraz inspirować nas do szukania doświadczenia Bożej Obecności jeszcze głębiej w naszym życiu.

Miejsce –

W tym roku etap I będzie odbywał się w Mysłowicach oraz online (więcej informacji tutaj):

MYSŁOWICE
Kościół Boży w Chrystusie „Dom Ojca”
ul. Stadionowa 9

– Terminy

23-24 października 2020


Spotkanie I
20-21 listopada 2020


Spotkanie II
11-12 grudnia 2020


Spotkanie III
15-16 stycznia 2021


Spotkanie IV
26-27 lutego 2021


Spotkanie V
19-20 marca 2021


Spotkanie VI
16-17 kwietnia 2021


Spotkanie VII
21-22 maja 2021


Spotkanie VIII
18-19 czerwca 2021


Spotkanie IX

Cena za wszystkie 9 spotkań zostanie podana później.

– REJESTRACJA –

Formularz rejestracyjny