ETAP I

 

Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów a najbardziej tego, żeby prorokować… Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy (I Kor 14:1-3).

Ten etap jest dla każdego, kto pragnie rozwijać w sobie dar proroczy. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w usługiwaniu w tym darze, czy nawet nigdy w życiu nie prorokowałeś – możesz zapisać się na ten etap. Na spotkaniach będziemy uczyć się podstaw, na przykład jak rozpoznawać boży głos oraz jak przekazywać słowo innym, ale też poruszymy inne tematy, między innymi co znaczy rozeznawać i rozsądzać proroctwa.

Jednak przede wszystkim chcemy na tym etapie przekazać dwie wartości, które uważamy za fundamentalne dla służby proroczej – wszystko wypływa z bliskiej relacji z Bogiem, a słowo przekazywane do człowieka ma być zachętą. Jezus zapytany o największe przykazanie, odpowiedział:

„Będziesz miłował Pan Boga swego cały swym sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem” (Mt 22:37).

Wierzymy zatem, że najważniejsze w życiu jest, by poznawać Go z każdym dniem coraz bardziej i uczyć się Go kochać, a wszystko inne przychodzi po tym. Wierzymy też, że ważne w kwestii służby proroczej jest to, co Jezus powiedział następnie:

„Drugie [przykazanie] podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22:39).

Chcemy uczyć się, że najważniejsze jest, by prorokować do ludzi z miłością i żeby przekazywane słowo było budujące, a nie niszczące.

Na każdym zjeździe będziemy mieli przynajmniej jednego gościa, który posługuje w darze proroczym i będzie się z nami dzielił swoimi doświadczeniami oraz inspirować nas do szukania doświadczenia Bożej Obecności jeszcze głębiej w naszym życiu.

Miejsca spotkań

W tym roku etap I będzie działał jednocześnie w dwóch miastach: 

MYSŁOWICE
Kościół Boży w Chrystusie „Dom Ojca”
ul. Stadionowa 9

GDAŃSK
Kościół Boży w Chrystusie „Droga Pana”
ul. Elizy Orzeszkowej 2

Terminy:

MYSŁOWICE

13–14 września 2019 – spotkanie I
22–23 listopada2019 – spotkanie II
6–7 grudnia 2019 – spotkanie III
10–11 stycznia 2020 – spotkanie IV
14–15 lutego 2020 – spotkanie V
6–7 marca 2020 – spotkanie VI
3–4 kwietnia 2020 – spotkanie VII
15–16 maja 2020 – spotkanie VIII
12–13 czerwca 2020 – spotkanie IX

GDAŃSK

6–7 września 2019 – spotkanie I
25–26 października 2019 – spotkanie II
13–14 grudnia 2019 – spotkanie III
3–4 stycznia 2020 – spotkanie IV
7–8 lutego 2020 – spotkanie V
13–14 marca 2020 – spotkanie VI
1718 kwietnia 2020 – spotkanie VII
8–9 maja 2020 – spotkanie VIII
19–20 czerwca 2020 – spotkanie IX

 

Koszt (9 spotkań):
400 zł – rejestracja do dnia 15 września
450 zł – rejestracja do dnia 30 października

Wpłaty należy dokonać na konto:
mBank
56 1140 2004 0000 3202 7739 3940
 
W tytule napisać  „Imię nazwisko – etap 1”

 

REJESTRACJA – Mysłowice

REJESTRACJA – Gdańsk