ETAP I

Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów a najbardziej tego, żeby prorokować… Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy (I Kor 14:1-3).

Ten etap jest dla każdego, kto pragnie rozwijać w sobie dar proroczy. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w usługiwaniu w tym darze, czy nawet nigdy w życiu nie prorokowałeś – możesz zapisać się na ten etap. Na spotkaniach będziemy uczyć się podstaw, na przykład jak rozpoznawać boży głos oraz jak przekazywać słowo innym, ale też poruszymy inne tematy, między innymi co znaczy rozeznawać i rozsądzać proroctwa.

Jednak przede wszystkim chcemy na tym etapie przekazać dwie wartości, które uważamy za fundamentalne dla służby proroczej – wszystko wypływa z bliskiej relacji z Bogiem, a słowo przekazywane do człowieka ma być zachętą. Jezus zapytany o największe przykazanie, odpowiedział:

„Będziesz miłował Pan Boga swego cały swym sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem” (Mt 22:37).

Wierzymy zatem, że najważniejsze w życiu jest, by poznawać Go z każdym dniem coraz bardziej i uczyć się Go kochać, a wszystko inne przychodzi po tym. Wierzymy też, że ważne w kwestii służby proroczej jest to, co Jezus powiedział następnie:

„Drugie [przykazanie] podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22:39).

Chcemy uczyć się, że najważniejsze jest, by prorokować do ludzi z miłością i żeby przekazywane słowo było budujące, a nie niszczące.

Na każdym zjeździe będziemy mieli przynajmniej jednego gościa, który posługuje w darze proroczym i będzie się z nami dzielił swoimi doświadczeniami oraz inspirować nas do szukania doświadczenia Bożej Obecności jeszcze głębiej w naszym życiu.

Miejsce –

GDAŃSK
Kościół „Echo”
ul. Kilińskiego 4
Galeria Metropolia (poziom -1)


MYSŁOWICE
Kościół Boży w Chrystusie „Dom Ojca”
ul. Stadionowa 9

– Terminy

GDAŃSK

1-2 października 2021


Spotkanie I
12-13 listopada 2021


Spotkanie II
3-4 grudnia 2021


Spotkanie III
7-8 stycznia 2022


Spotkanie IV
4-5 lutego 2022


Spotkanie V
4-5 marca 2022


Spotkanie VI
1-2 kwietnia 2022


Spotkanie VII
6-7 maja 2022


Spotkanie VIII
24-25 czerwca 2022


Spotkanie IX

MYSŁOWICE

8-9 października 2021


Spotkanie I
19-20 listopada 2021


Spotkanie II
17-18 grudnia 2021


Spotkanie III
14-15 stycznia 2022


Spotkanie IV
11-12 lutego 2022


Spotkanie V
11-12 marca 2022


Spotkanie VI
8-9 kwietnia 2022


Spotkanie VII
13-14 maja 2022


Spotkanie VIII
17-18 czerwca 2022


Spotkanie IX

Cena za wszystkie 9 spotkań zostanie podana później.

– REJESTRACJA –

Formularz rejestracyjny – MYSŁOWICE
Formularz rejestracyjny – GDAŃSK