ETAP I

Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów a najbardziej tego, żeby prorokować… Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy (I Kor 14:1-3).

Ten etap jest dla każdego, kto pragnie rozwijać w sobie dar proroczy. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w usługiwaniu w tym darze, czy nawet nigdy w życiu nie prorokowałeś – możesz zapisać się na ten etap. Na spotkaniach będziemy uczyć się podstaw, na przykład jak rozpoznawać boży głos oraz jak przekazywać słowo innym, ale też poruszymy inne tematy, między innymi co znaczy rozeznawać i rozsądzać proroctwa.

Jednak przede wszystkim chcemy na tym etapie przekazać dwie wartości, które uważamy za fundamentalne dla służby proroczej – wszystko wypływa z bliskiej relacji z Bogiem, a słowo przekazywane do człowieka ma być zachętą. Jezus zapytany o największe przykazanie, odpowiedział:

„Będziesz miłował Pan Boga swego cały swym sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem” (Mt 22:37).

Wierzymy zatem, że najważniejsze w życiu jest, by poznawać Go z każdym dniem coraz bardziej i uczyć się Go kochać, a wszystko inne przychodzi po tym. Wierzymy też, że ważne w kwestii służby proroczej jest to, co Jezus powiedział następnie:

„Drugie [przykazanie] podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22:39).

Chcemy uczyć się, że najważniejsze jest, by prorokować do ludzi z miłością i żeby przekazywane słowo było budujące, a nie niszczące.

Na każdym zjeździe będziemy mieli przynajmniej jednego gościa, który posługuje w darze proroczym i będzie się z nami dzielił swoimi doświadczeniami oraz inspirować nas do szukania doświadczenia Bożej Obecności jeszcze głębiej w naszym życiu.

Miejsca spotkań

W tym roku etap I będzie działał jednocześnie w dwóch miastach: 

WARSZAWA
Kościół Boży w Chrystusie „Dom Boży”
ul. Kłopotowskiego 11

GDAŃSK
Kościół Boży w Chrystusie „Droga Pana”
ul. Elizy Orzeszkowej 2

Terminy:

WARSZAWA

5-6 października 2018– spotkanie I
23-24 listopada 2018 – spotkanie II
14-15 grudnia 2018 – spotkanie III
11-12 stycznia 2019 – spotkanie IV
1-2 lutego 2019 – spotkanie V
1-2 marca 2019 – spotkanie VI
5-6 kwietnia 2019 – spotkanie VII
10-11 maja 2019 – spotkanie VIII
14-15 czerwca 2019 – spotkanie IX

GDAŃSK

14-15 września 2018 – spotkanie I
12-13 października 2018 – spotkanie II
7-8 grudnia 2018 – spotkanie III
4-5 stycznia 2019 – spotkanie IV
8-9 lutego 2019 – spotkanie V
8-9 marca 2019 – spotkanie VI
12-13 kwietnia 2019 – spotkanie VII
17-18 maja 2019 – spotkanie VIII
28-29 czerwca 2019 – spotkanie IX

 

Koszt (9 spotkań):
400 zł – rejestracja do dnia 15 września
450 zł – rejestracja do dnia 30 października

Koszt udziału w szkole to 50 zł za jedno spotkanie.

Wpłaty należy dokonać na konto:
mBank
56 1140 2004 0000 3202 7739 3940
 
W tytule napisać  „Imię nazwisko – etap 1”

 

REJESTRACJA – Warszawa

REJESTRACJA – Gdańsk