PLAN SPOTKANIA – Gdańsk

 

Piątek

17:00 – 18:00  Rejestracja
18:00 – 18:30  Uwielbienie
18:30 – 19:30  Wykład 1
19:30 – 19:45  Przerwa
19:45 – 21:00  wykład 2

Sobota

  9:30 – 10:00  Uwielbienie
10:00 – 11:30  Wykałd 3
11:30 – 12:00  Przerwa
12:00 – 13:30  Wykład 4
13:30 – 15:30  Przerwa obiadowa
15:30 – 18:00  Sesja wykładowo-warsztatowa

Miejsce spotkania:

GDAŃSK
Kościół Boży w Chrystusie „Droga Pana”
ul. Elizy Orzeszkowej 2