Wrocław etap III

Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój,
i radość w Duchu Świętym (Rz 14:17).

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? […]
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze (Mt 5:13.14).

Modlimy się i oczekujemy transformacji duchowej naszego narodu. Widzieliśmy już transformację ustrojową i ekonomiczną w Polsce. Czas na kolejną zmianę i chcemy Cię zachęcić, żebyś wziął w niej czynny udział zamiast tylko przyglądać się, jak inni są zaangażowani. Dla Ciebie również znajdzie się miejsce w tworzącej się historii! Możesz mieć na otaczające cię środowisko współpracując z Duchem Świętym i innymi ludźmi.

Na tym etapie szkoły chcemy rozwijać już nie tylko nasze obdarowanie, ale też pasję do rozszerzenia Bożego Królestwa, czerpiąc z Pisma Świętego oraz świadectw innych. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą wyjść ze swoim darem poza obręb jedynie własnego życia lub lokalnej społeczności i działać w nim w kontekście całego kraju.

Na tym etapie warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywna rekomendacja pastora lub lidera wspólnoty.

Terminy:
15-16 września 2017 – spotkanie I
20-21 października 2017 – spotkanie II
1-2 grudnia 2017 – spotkanie III
19-20 stycznia 2018 – spotkanie IV
9-10 lutego 2018 – spotkanie V
9-10 marca 2018 – spotkanie VI
13-14 kwietnia 2018 – spotkanie VII

Koszty (7 spotkań):
300 zł – rejestracja do 15.09.2017
350 zł – rejestracja do 30.09.2017
Rejestracja zostanie zamknięta 30 września

Miejsce spotkań:

Wspólnota Chrześcijańska BETEL,
Kościół Boży w Chrystusie
Wrocław, ul. Braniborska 58-68
(budynek SMARTEX)
wejście od strony parkingu z tyłu budynku

REJESTRACJA